Polityka prywatności

Uwagi ogólne dotyczące ochrony danych osobowych w Properline

Zamawiając u nas, możecie być Państwo pewni, że Wasze dane osobowe są bezpieczne. Wszystkie udostępnione nam dane osobowe – w tym nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefoniczne – traktujemy poufnie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Serwisy internetowe zarządzane przez firmę Properline są odpowiednio zabezpieczone zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym przed stratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zawładnięciem danych osobowych przez osoby niepowołane.

Informacje podstawowe dla klienta dotyczące przechowywania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Properline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji transakcji prowadzonej przez firmę Properline. W przypadku zamiaru skorzystania przez klienta z możliwości dokonania zakupów z odroczonym terminem płatności za zakupy zakres zbieranych danych osobowych może obejmować dane pozwalające na ocenę wypłacalności klienta i na oszacowanie ryzyka niewykonania zapłaty.

3. Państwa dane zbierane są także do celów marketingowych firmy Properline. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dla celów marketingowych firmom powiązanym z Properline. W trakcie składania pierwszego zamówienia zostaną Państwo zapytani o zgodę na udostępnienie danych osobowych dla celów marketingowych firmy Properline oraz udostępnienia ich firmom powiązanym z Properline dla celów marketingowych.

4. Udostępnienie Properline przez Państwa wszelkich danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. W trakcie procesu realizacji zamówienia Państwa dane osobowe są przekazywane przez Internet w postaci zaszyfrowanej.

6. Firma Properline nie przechowuje danych kart kredytowych, są one pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez nasz bank obsługujący realizację płatności.

7. Państwa dane osobowe przekazywane są firmie transportowej, która została upoważniona przez Properline do realizacji dostaw, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi dostawy. Także wówczas firma Properline oraz upoważniony przez nas usługodawca chronią i troszczą się o Państwa dane.

8.Firma Properline przekazuje dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadkach prawem przewidzianych podmiotom upoważnionym do żądania ich udzielenia.

Konkursy

Firma Properline przekazuje Państwa dane do firm działających w sektorze usług w ramach działań mających na celu promocję sprzedaży, takich jak np. konkursy. W trakcie składania pierwszego zamówienia zostaną Państwo zapytani o zgodę na udostępnienie danych osobowych dla celów marketingowych. Państwa dane są przy tym przetwarzane poufnie i tylko w wymaganym zakresie przekazywane wybranym partnerom, którzy rejestrują je wyłącznie w celu realizacji odnośnej usługi.

„Cookies”

Firma Properline wykorzystuje na niektórych swoich stronach internetowych, a także w sklepie internetowym tzw. „cookies” /”ciasteczka”/. Są to informacje identyfikujące zapisywane na twardych dyskach Państwa komputerów. W sklepie internetowym cookies potrzebne są do tego, aby podczas zakupów przechowywać zawartość koszyka. Cookie pozostaje na komputerze po zamknięciu przeglądarki. Podczas kolejnej wizyty w sklepie internetowym informacje przechowywane w Cookie mogą być ponownie odczytane.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przechowywanie plików „cookies” możecie dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Taka zmiana ustawień może jednak spowodować, że nie będziecie w stanie wykorzystywać w pełni wszystkich funkcjonalności strony internetowej zarządzanej przez Properline.

Usuwanie i zmiana danych

Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia nieodpłatnie informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych. Ma także możliwość korygowania, blokowania lub usuwania swoich danych osobowych. Państwa zgoda na wykorzystywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez firmę Properline w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana w formie pisemnego powiadomienia, które należy wysłać pocztą na adres Properline, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@segregatory24.pl.

Po otrzymaniu powyższego powiadomienia odnośne dane będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia, a następnie niezwłocznie usuwane z bazy. Wysyłanie materiałów reklamowych włącznie z biuletynami informacyjnymi zostanie wstrzymane. Usunięcie Państwa danych na życzenie może zostać potwierdzone przez wysłanie odnośnego powiadomienia pocztą elektroniczną

Zmiany Polityki Prywatności

Jeśli firma Properline wprowadzi zmiany w zapisach dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych, zostaną one opublikowane na stronie internetowej tak, abyście mieli Państwo w każdej chwili wgląd w to, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.