Przygotowanie plików do druku

Nasze produkty, to w dużej mierze produkty sztancowane, do przygotowania projektu graficznego koniecznie należy użyć pliku makiety dostępnej na zapytanie . Projekt powinien być dostosowany do makiety z zachowaniem wymiarów, spadów i marginesów wewnętrznych. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w tym samym pliku osobnej warstwy z wykrojnikiem, a sam projekt wykonywać na osobnych, niższych warstwach projektu.

Spad

Spad jest to obszar druku, wychodzący poza krawędź ostatecznej publikacji (krawędź cięcia publikacji). Zastosowanie spadów gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. We wszystkich projektach niezależnie od rodzaju, spad powinien wynosić minimum 2mm (może być większy).

Margines wewnętrzny

W każdym projekcie przesłanym do drukarni, należy uwzględnić tzw. wewnętrzny margines bezpieczeństwa, w którym nie należy umieszczać ważnych elementów. Jest on niezbędny gdyż podczas procesu cięcia arkusza do końcowego formatu, mogą wystąpić niewielkie przesunięcia wynikające z technologii, w efekcie czego owe ważne elementy mogą zostać obcięte. Bezpieczny margines wewnętrzny dla wszystkich projektów drukowanych w naszej drukarni wynosi minimum 3mm (może być większy).

Pliki

Powinny być dostarczone tylko w formacie PDF.

Pliki do wydruku powinny być przygotowane jako PDF drukarski w przestrzeni kolorów CMYK, bez dodatkowych profil kolorystycznych (takich jak ICC). Rozdzielczości elementów bitmapowych powinny wynosić co najmniej 250dpi, a czarne teksty powinny być przygotowane jako 100% koloru czarnego. W pliku przygotowanym do druku nie mogą również znajdować się żadne elementy karty technologicznej.

Wszystko to gwarantuje, że końcowy efekt będzie dokładnie taki, jakiego oczekujesz.